Prawo pracy

Prawo pracy/ Prawa pracowników tymczasowo zatrudnionych przez agencje pracy (1)

Cieszę się, że moje poprzednie artykuły o prawie pracy w Anglii wzbudziły spore zainteresowanie. Także zaczęłam otrzymywać wiele pytań od osób zatrudnionych przez agencje pracy. Dlatego też zdecydowałam się napisać o prawie pracy w Anglii obowiazującym pracowników pracujących dla agencji. Regulacje dotyczące pracowników tymczasowo zatrudnionych przez agencje są skomplikowane, więc skoncentruję się na omówieniu praw przysługujących w nowym miejscu pracy, warunków pracy oraz wysokości stawek godzinowych.

Regulacje dotyczące pracowników pracujących dla agencji obowiazują od niedawna, bo od 1 października 2011. Te przepisy stosuje się na terenie Anglii, Walii i Szkocji, gdyż do pracowników agencyjnych w Irlandii Pólnocnej odnoszą się inne przepisy.

Regulacje te dotyczą pracowników zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej, którzy sa wysyłani do pracy tymczasowej do wynajmujących ich zakładów pracy.

Regulacje mają na celu zrównanie niektórych podstawowych warunków pracy i zatrudnienia pracowników agencyjnych z pracownikami bezpośrednio zatrudnionymi przez wynajmujący zakład pracy.

Prawa nalożone przez regulacje mozna podzielić na obowiazujące od pierwszego dnia pracy w zakładzie i na te, które obowiazują po ukończeniu 12-tygodniowego okresu kwalifikującego.

Ten artykuł odnosi się do praw przysługujących od pierwszego dnia w nowym zakładzie pracy pracownikom tymczasowym zatrudnionym przez agencję. W następnym artykule będzie mowa o prawach przysługujących po 12 tygodniach przepracowanych w tym samym zakładzie pracy.

Kto jest pracownikiem agencyjnym?

Osoba, która pracuje tymczasowo pod nadzorem i kontrolą zakładu pracy na mocy umowy z agencją pracy.

Jakie masz prawa jako pracownik agencyjny zaczynając pracę w nowym zakładzie pracy?

Rozpoczynając pracę w nowym zakładzie pracy, od pierwszego dnia masz prawo:

  1. Być traktowany w sposob nie gorszy niz pracownik wykonujący tą samą pracę, który jest zatrudniony bezpośrednio przez zakład pracy.
  2. Być informowany o naborze na odpowiednie dla Ciebie stanowisko w zakładzie pracy, by mieć taką samą szansę ubiegania sie o nie jak pracownik o podobnym poziomie kwalifikacji i umiejętnosci zatrudniony bezpośsrednio przez zakład pracy .
  3. Masz dostęp do:
  • wspólnych pomieszczeń dla pracowników zakładu pracy, w tym m.in. do kantyny, toalet, kaplicy, parkingu;
  • automatów do napojów i jedzenia;
  • udogodnień obejmujących opiekę nad dzieckiem, np. pokoju dla matki i dziecka;
  • usług transportowych, np. lokalnego transportu do pracy, który dostarcza zakład pracy.

Są to Twoje prawa, których nie możesz zostać pozbawiony. Jednak, jeśli zostaniesz ich pozbawiony, to możesz skarżyć zakład pracy o ich złamanie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *