Prawo,  Rozwód w Anglii

Prawo rodzinne w Anglii/Nowy rozwód w Anglii i Walii

Nowy rozwód w Anglii zostal wprowadzony w kwietniu 2022 r. na zasadzie zmienionej procedury. Kiedy Ty i/lub Twój współmałżonek zdecydujecie, że Wasze małżeństwo się skończyło i nie ma dla Was innej opcji niż rozwód, prawnicy Simple Law są tu, aby Wam pomóc. Celem tego artykulu jest przyblizenie Wam tego, jak wyglada nowy rozwód w Anglii.

Jakie są kryteria wszczęcia postępowania rozwodowego w Anglii i Walii?

Aby można było rozpocząć postępowanie rozwodowe dot. nowego rozwodu w Anglii, musisz być w związku małżeńskim od co najmniej roku.

Ponadto musisz spełniać co najmniej jedno z kryteriów jurysdykcyjnych, które opierają się na miejscu zwykłego pobytu lub miejscu zamieszkania Twoim lub Twoim i Twojego współmałżonka:

  • Miejsce zwykłego pobytu jest terminem trudnym do zdefiniowania, ale zwykle oznacza kraj, w którym dana osoba mieszka przez większość czasu i w którym ma swój „ośrodek interesów”.
  • Miejsce zamieszkania również jest terminem trudnym do zdefiniowania, ale ogólnie rzecz biorąc, dana osoba ma miejsce zamieszkania w danym kraju, jeśli uważa, że znajduje się tam jego stałe miejsce zamieszkania, mimo że mieszka w innym kraju.

Kto może złożyć wniosek o rozwód?

Pozew o rozwód możesz złożyć tylko Ty (wniosek indywidualny) lub wspólnie z małżonkiem (wniosek wspólny).

Jeżeli wniosek jest jedynym wnioskiem, osoba wszczynająca postępowanie rozwodowe nazywana jest wnioskodawcą, a drugi małżonek nazywany jest pozwanym.

Jeżeli wniosek jest wnioskiem wspólnym, Ty i Twój współmałżonek nazywacie się „wnioskodawcami” i nie ma pozwanego. Jednakże wniosek rozpoczęty jako pozew wspólny może zostać zmieniony na pozew indywidualny, jeśli Ty lub Twój małżonek zdecydujecie, że nie chcecie już kontynuować postępowania rozwodowego lub odmówicie kontynuowania postępowania.

Jakie są podstawy postępowania rozwodowego w Anglii i Walii?

Po zmianach prawa w kwietniu 2022 r. istnieje tylko jedna podstawa do rozwodu, a mianowicie nieodwracalny rozkład małżeństwa. Przyczyny, ktore do kwietnia 2022 r. byly podstawami rozwodu, a zostaly opisane tutaj https://prawowanglii.org/rozwod-w-angliipodstawy-rozwodu/ nie obowiazują w nowym postepowaniu rozwodowym. Jednak należy pamiętac, że przyczyny te są nadal aktualne w postępowaniach rozwodowych wniesionych do sądu przed kwietniem 2022 r.

Jak wygląda procedura rozwodowa odnosnie nowego rozwodu w Anglii i Walii?

Procedura rozwodowa różni się w zależności od tego, czy jest to procedura dotycząca pojedynczego wniosku, czy procedura dotycząca wspólnego pozwu.

Nowy rozwód w Anglii i Walii – procedura składania pojedynczego wniosku rozwodowego

Po pierwsze, Twój jedyny wniosek musi zostać sfinalizowany zgodnie z Twoimi instrukcjami. Następnie wniosek składamy do sądu w formie online. Do wniosku załączamy odpowiednie dokumenty i opłatę sądową, która obecnie wynosi £593. Następnie sąd nadaje wnioskowi numer sprawy i rozpoczyna postępowanie rozwodowe. Wydany wniosek i inne dokumenty sporządzone przez sąd doręcza się następnie współmałżonkowi. Doręcza się je w terminie 28 dni od dnia wydania wniosku przez sąd. Następnie Twój małżonek powinien w ciągu 14 dni przesłać do sądu dokument zwany potwierdzeniem doręczenia, w którym Twój małżonek potwierdza otrzymanie wniosku. Twój małżonek może zakwestionować rozwód, ale obecnie postępowania sporne są bardzo rzadkie.

Jeśli Twój współmałżonek nie kwestionuje postępowania, to po upływie 20 tygodni od złożenia wniosku o rozwód możesz ubiegać się o pierwszy etap dwuczęściowego orzeczenia rozwodowego, zwanego postanowieniem warunkowym. We wniosku o wydanie postanowienia warunkowego musisz potwierdzić, że chcesz przystąpić do rozwodu. Musisz także sprawdzić, czy wszystko we wniosku o rozwód pozostaje niezmienione. Także w tym Simple Law Ci pomoże.

Po upływie sześciu tygodni i jednego dnia od dnia wydania orzeczenia warunkowego możesz ubiegać się o prawomocny nakaz rozwodu. To kończy Twoje małżeństwo i następuje formalny rozwód.

Nowy rozwód w Anglii i Walii procedura składania wspólnego wniosku w Anglii i Walii

Najpierw musimy przygotować projekt wspólnego wniosku dla Ciebie i Twojego współmałżonka. Gdy będzie już gotowy, skontaktujemy się z Twoim współmałżonkiem lub prawnikami upoważnionymi do działania w jego imieniu i uzgodnimy jego treść. Następnie przekażemy go do sądu za pośrednictwem sądowego systemu rozwodów online. Po tym Twój współmałżonek lub prawnicy upoważnieni w jego imieniu otrzymają od sądu powiadomienie e-mailem z prośbą o sprawdzenie wniosku i uzupełnienie części wniosku należącej do współmałżonka.

Po przyjęciu wniosku przez sąd rodzinny Ty i Twój małżonek musicie osobno potwierdzić otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w ciągu 14 dni. Jeśli Simple Law działa dla Ciebie, to zrobi to za Ciebie.

Po upływie 20 tygodni od złożenia wniosku o rozwód Ty i Twój współmałżonek możecie ubiegać się o pierwszy etap dwuczęściowego orzeczenia rozwodowego, zwanego postanowieniem warunkowym. We wniosku o wydanie postanowienia warunkowego oboje musicie potwierdzić, że chcecie przystąpić do rozwodu i czy wszystko, co jest we wniosku o rozwód, pozostaje niezmienione.

Kiedy możesz złożyć wniosek o prawomocne orzeczenie rozwodu?

Po upływie sześciu tygodni od dnia wydania postanowienia warunkowego Ty i Twój współmałżonek możecie ubiegać się o prawomocne orzeczenie rozwodu. To kończy Wasze małżeństwo i następuje formalny rozwód. Warto zwrócić uwagę na to, że byc może nie należy ubiegać się o prawomocne orzeczenie rozwodu, dopóki wszelkie wnioski dot. postępowania finansowego nie zostaną rozpatrzone.

Nowy rozwód w Anglii i WaliiCzy postępowanie rozwodowe w Anglii i Walii jest proste?

Nowe postępowanie rozwodowe w Anglii i Walii wydaje się proste. Jednak nie zawsze tak jest. W niektórych przypadkach tak, jak widzimy z naszej praktyki sądowej, mogą np. wystąpić problemy z doręczeniem pozwu rozwodowego drugiej stronie, co może skomplikować i wydłużyć postępowanie rozwodowe.

Jako polscy adwokaci/solicitorzy, Simple Law jest tutaj, aby pomóc Ci w całym procesie rozwodowym, który może być dość traumatyczny, jeśli nie zostanie odpowiednio poprowadzony.

Nowy rozwód w Anglii i Walii – kontakt z Simple Law

Jeśli chcesz omówić z nami swoją sprawę rozwodową, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: na [email protected] lub zadzwon na nr tel: 07872 323196.

Najlepszy sposób kontaktu to email [email protected] , ponieważ często przebywamy na rozprawach sądowych i nie zawsze możemy odbierać telefon.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *