• Rozwód w Anglii

    Rozwód w Anglii/Podział wspólnego domu w Anglii po rozwodzie

    Tak jak pisałam w poprzednim artykule pt. Rozwód w Anglii/Rozwód w Anglii i sprawy finansowe rozwód nie rozwiązuje spraw finansowych między małżonkami. Dlatego teraz skoncentruję się na sprawach finansowych i podziale jednego z ważniejszych skladników majątku małżenskiego, czyli wspólnego domu, zarówno po rozwodzie w Polsce jak i po rozwodzie w Anglii, podczas gdy co najmniej jeden z byłych malżonków zamieszkuje w Anglii. Sprawy mogą się skomplikować, gdy do podziału jest wspólny dom, czyli dom nabyty w ciągu trwania małżenstwa przez oboje małżonków i zarejestrowany na oboje z nich. Bardzo często na domu jest niespłacona hipoteka. Jesli małżonkowie potrafią dojść do porozumienia, to mogą podzielić między siebie wartość domu pozostałą po odliczeniu niespłaconej hipoteki,…