Rozwód w Anglii

Rozwód w Anglii/Podział wspólnego domu w Anglii po rozwodzie

Tak jak pisałam w poprzednim artykule pt. Rozwód w Anglii/Rozwód w Anglii i sprawy finansowe rozwód nie rozwiązuje spraw finansowych między małżonkami. Dlatego teraz skoncentruję się na sprawach finansowych i podziale jednego z ważniejszych skladników majątku małżenskiego, czyli wspólnego domu, zarówno po rozwodzie w Polsce jak i po rozwodzie w Anglii, podczas gdy co najmniej jeden z byłych malżonków zamieszkuje w Anglii.

Sprawy mogą się skomplikować, gdy do podziału jest wspólny dom, czyli dom nabyty w ciągu trwania małżenstwa przez oboje małżonków i zarejestrowany na oboje z nich. Bardzo często na domu jest niespłacona hipoteka. Jesli małżonkowie potrafią dojść do porozumienia, to mogą podzielić między siebie wartość domu pozostałą po odliczeniu niespłaconej hipoteki, do której prawo ma bank na zasadzie pierszenstwa. Mogą wtedy ustalić, że dom zostanie sprzedany i że każde z nich otrzyma połowę wartości domu pozostałej po odliczeniu hipoteki lub ustalić, że jeden z małżonków zatrzyma dom a drugi zostanie przez posiadacza domu spłacony.

Niestety, ze swojego doswiadczenia widzę, że często malżonkowie w trakcie rozwodu są tak skonfliktowani, że nie mogą dojść do żadnego porozumienia. Wtedy najlepiej udać się do prawnika, gdyż podział majatku nie jest już tak emocjonalny kiedy pomaga w tym profesjonalista. Prawnik oceni chłodnym okiem sprawę i doradzi jaki podział będzie dla klienta własciwy i korzystny. Może także doradzić przeprowadzenie pełnego ujawnienia majątku przez oboje małżonków.

Nawet jeśli małżonkowie otrzymali już rozwód w Polsce, ale nie doszło do podziału majątku, i jedno z nich przebywa w Polsce a drugie w Anglii, to wciąż można przeprowadzić podział majątku miedzy nimi w Anglii. Ustalenia Sądu angielskiego mogą być bardziej korzystne niż Sądu polskiego. Np. nawet jesli były małżonek wyjechał do Polski, to wciąż może mieć prawo do połowy wartości nieruchomości w Anglii. Jednak, jeśli drugi małżonek, który został w Anglii, mieszka we wspólnym domu, to były małżonek mieszkający w Polsce nie może domagać się bezpodstawnie sprzedaży domu gdy nie ma takiej potrzeby. Wtedy musi dojść do kompromisu.

 Jeśli małżonkowie mimo prób negocjacji podejmowanych przez prawnika nie dojdą do porozumienia, to sprawa trafi do Sądu. Sąd będzie dążył do równego podziału całego majątku małżenskiego, w tym wspólnego domu. Jednak jeśli byli małżonkowie mają wspólne dzieci, to sytuacja może być bardziej skomplikowana.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *