• Prawo pracy

    Prawo pracy/Koronawirus i zamkniecie zakładu pracy

    Czy w razie zredukowania ilości godzin pracy lub zamknięcia zakładu pracy na okres tymczasowy należy Ci się wynagrodzenie? Niektórzy pracodawcy już teraz planują tymczasowe zamkniecie zakładu pracy na krótki okres z powodu koronawirusa a inni zmniejszają pracownikom ilość godzin pracy. Pracodawcy w tych przypadkach powinni poinformować pracowników o swoich planach. Jeśli umowa o prace nie stanowi, że na okres tymczasowego zamknięcia lub zmniejszenia godzin nie należy się pracownikowi wynagrodzenie, to pracodawca powinien to wynagrodzenie wciąż płacić. Jeśli mój artykuł był pomocny, to przekaż go dalej.

  • Prawo pracy

    Prawo pracy/Samoizolacja z powodu koronawirusa – kiedy należy się chorobowe?

    Pracownikom, którzy dokonali samoizolacji przysługuje chorobowe (Statutory Sick Pay) w następujących przypadkach: • Wykryto u nich koronawirusa • Maja symptomy wskazujące na koronawirusa, np. wysoką temperaturę lub nowy utrzymujący się kaszel • Ktoś mieszkający z nimi ma objawy koronawirusa • Lekarz lub NHS 111 kazali im się odizolować Osoba, która się odizolowała musi o tym poinformować o tym pracodawcę jak najszybciej i dać znać jaki czas będzie pozostawać w izolacji. Jeśli izolacja będzie trwała dłużej niż 7 dni, to pracodawca może nie wymagać tzw. sick note (fit note). Osoby powracające do pracy z obszarów dotkniętych koronawirusem, np. z Chin lub Włoch, powinny się odizolować i skontaktować się z NHS pod…