Monthly Archives: Sierpień 2013

Prawo cywilne/Dochodzenie wierzytelności w Anglii i Walii

Mój kolejny artykuł dotyczący prawa cywilnego Anglii i Walii odnosi się do dochodzenia wierzytelności, czyli odzyskiwania długu od nieuczciwego dłuznika. Opiszę tu sytuację, gdy dłużnik unika Cię, a listy i maile, które mu wysłałeś, pozostają bez odpowiedzi.

Co możesz zrobić, by skutecznie dochodzić swojej wierzytelności?

Wyślij kolejny list. Tym razem nie będzie to kolejny nieformalny (i czasem nieskuteczny) list, ale list zgodny z zasadami postępowania cywilnego. Ogólnie mowiąc, będzie to list, który poprzedza wszczęcie postępowania przeciwko dłużnikowi w sądzie cywilnym.

Co powinien zawierać taki list?

By być skutecznym i spełniać określone wymogi proceduralne, list ten musi zawierać następujące informacje:-

1.         Twoje imię i nazwisko oraz adres;

2.         Podstawy Twojego roszczenia, np. odniesienie do niezapłaconej faktury;

3.         Jasno sprecyzowane fakty, na których opierasz swoje roszczenie, czyli opis jak doszło do powstania długu, odniesienie do poprzedniej korespondencji z dłużnikiem etc.;

4.         Czego oczekujesz od dłużnika, czyli zapłaty długu. Możesz też wspomnieć o umownych lub ustawowych odsetkach, jeśli chcesz się domagać ich wraz z długiem;

5.         Czas, który dajesz dłużnikowi na spłacenie długu lub na odpowiedź na list. Najczęściej jest to 14 dni. Możesz dodać, że jeśli dłużnik nie odpowie na Twój list lub nie zapłaci długu w ciagu tych 14 dni, to wniesiesz sprawę do sądu.

Co może zrobić dłużnik po otrzymaniu listu?

Dłużnik po otrzymaniu Twojego listu ma 4 opcje do wyboru:

  1. Zapłacić dług;
  2. Odpowiedzieć na Twój list, przyznać istnienie długu ale zanegować jego wysokość. W tym przypadku masz otwartą drogę do negocjowania wysokości długu i sposobu jego spłaty.
  3. W odpowiedzi na Twój list powiedzieć, że nie było żadnego długu.
  4. Nie odpowiadać na Twój list wcale.

Jesli dłużnik zachowa się tak jak w przypadkach numer 3 i 4, wtedy możesz wszcząć postępowanie w sądzie cywilnym. W przypadku Anglii będzie to najczęściej County Court Money Claims Centre w Salford Business Centre, do którego możesz złożyć pozew wysyłając go pocztą lub zrobić to on-line przez internet (wtedy opłaty za wniesienie pozwu będą niższe). W następnym artykule napiszę jakie są aktualne opłaty za wniesienie pozwu.

2 Komentarze

Filed under Prawo cywilne

Prawo cywilne/Landlord & Tenant/Podnajem domu lub mieszkania osobom trzecim

Ten artykuł nie będzie tym razem dotyczył prawa pracy Anglii i Walii lecz prawa cywilnego, którym rownież zajmuję się. Inspiracją do jego powstania jest sytuacja faktyczna jednego z moich klientów, a chodzi o podnajem (sub-let), czyli podnajmowania mieszkania lub domu lub pokojow osobom trzecim przez najemcę majacego umowę z właścicielem domu lub agencją. Artykuł ten nie dotyczy wynajmów/podnajmów od Council, ponieważ tam sytuacja jest trochę inna i obostrzenia są na ogół większe, a także może dojść do odpowiedzialności karnej, a nie tylko tej przewidzianej prawem cywilnym.

Chcąc wynająć dom lub mieszkanie podpisujemy umowę najmu z agencją wynajmu lub z właścicielem domu lub mieszkania (landlord), tzw. tenancy agreement. Umowa stanowi kto będzie najemcą (tenant), a także określa wysokość i warunki naszego depozytu. Potem wprowadzamy się do wynajętego domu lub mieszkania i probując zminimalizować koszty najmu, zaczynamy podnajmować pokoj lub pokoje podnajemcom, tzw. subtenants. Niestety, zapominamy, że w większości przypadkow umowa najmu nie pozwala na udostępnianie lub podnajem osobom trzecim. Dlatego też umowę należy dokladnie przeczytać przed podpisaniem!

Co mogą zrobic agencja lub landlord kiedy dowiedzą się, że podnajmujemy pokoje osobom trzecim?

Mogą najemcę, czyli nas, pozwać do sądu o odszkodowanie, a także wypowiedzieć umowę najmu i dać nam termin na opuszczenie mieszkania.  I tu mamy dwa główne rodzaje odszkodowania, którego mogą się domagać: odszkodowanie za szkody i rekompensatę za złamanie umowy. Pierwsze odszkodowanie jest przyznawane za zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia lub samego mieszkania lub domu. Ale nawet jeśli nie doszło do wyrządzenia szkód lub uszkodzenia, to agencja lub landlord mogą domagać się rekompensaty. Należy się ona za złamanie umowy najmu, czyli zrobienie tego, czego zgodziliśmy się nie robić, i za to, że najemca odniósł z tego powodu zysk, czyli wzbogacił się bezpodstawnie.

Co należy zrobić, gdy agencja lub landlord wyślą nam pozew do sadu za złamanie umowy wynajmu?

Sprawdzić wszystkie okoliczności sprawy, włącznie z wysokością placonego przez nas czynszu oraz wysokością kwot uzyskanych od podnajemców. Jesli mamy jakieś okoliczności lub fakty na swoją obronę, to należy je przedstawić. Nastepnym etapem są negocjacje. Zanim sprawa zostanie rozpatrzona przez sąd, warto spróbować negocjować, by obniżyć kwotę, ktorej dochodzą agencja lub landlord. Należy przy tym pamiętać, że jedynie w wyjatkowej sytuacji sąd może zażądać od nas zwrotu całej kwoty, która została uzyskana z podnajmu. Najczesciej sąd przyznaje część kwoty, która wydaje mu się „rozsądna”.

Kiedy należy iść do sądu?

Jeśli sprawa nie może być rozwiązana polubownie drogą negocjacji. Rozprawa przed sądem pociągnie za sobą większe koszty, a także niepewność co do wysokości odszkodowania przyznanego przez sąd za złamanie umowy. Także jeśli wartość dochodzonego odszkodowania będzie wyższa niz £10,000 i przegramy sprawę, to sąd może kazać nam zwrocić agencji lub landlordowi większosć ich kosztów, czyli np. honorarium ich prawników.

Jak widać, nielegalny podnajem może nas kosztować więcej niż sam czynsz, jesli agencja lub landlord pozwą nas do sądu! W razie wątpliwości skontaktuj sie ze mną przez maila lub telefonicznie lub napisz komentarz!

6 Komentarzy

Filed under Prawo cywilne