Podział majatku w Anglii

Prawo w Anglii/Podział majątku małżeńskiego w Anglii i Mesher order

Jak Mesher order wpływa na podział majątku małżeńskiego w Anglii?

O tym jak wygladą podział majątku małżeńskiego w Anglii pisałam już w tym artykule https://prawowanglii.org/podzial-majatku-w-angliipostepowanie-sadowe-przy-podziale-majatku-w-anglii-1/

Jednak temat ten jest bardzo skomplikowany, szczegolnie gdy dotyczy tzw. Mesher order. Dlatego poruszam go zgodnie z prośbami czytelników i klientów kancelarii Simple Law. Z uwagi na zwiększoną ilość spraw dot. rozwodów oraz związanych z tym kwestii podziału majątku małżeńskiego w Anglii, widzę, że wiele osób, szczególnie kobiet, stara się polegać na tzw. Mesher order.

Mesher order jest ważną częścią prawa rodzinnego w Anglii i dotyczy decydowania o dalszych losach nieruchomości, która jest częścią majątku małżeńskiego. Dla wielu osób dom lub mieszkanie mogą być ich największym majątkiem, więc starają się znaleźć sposób na sprawiedliwy podział, szczególnie gdy w rodzinie są dzieci.

 Mesher order pozwala odroczyć sprzedaż domu rodzinnego do czasu, gdy:

 • Najmłodsze dziecko w rodzinie skończy 18 lat.
 • Dojdzie do ponownego małżeństwa (lub konkubinatu) strony będącej rezydentem
 • Umrze strona będąca rezydentem.
 • Dojdzie do wcześniejszej sprzedaży nieruchomości.

Co najważniejsze, Mesher order pozwala jednemu z rodziców mieszkać w nieruchomości z dziećmi. Także określa on, co stanie się z dochodami ze sprzedaży, gdy nieruchomość zostanie ostatecznie sprzedana. Dotyczy on nieruchomości, która najczęściej jest własnością obu rodziców i zwykle stosuje się go tylko wtedy, gdy inne opcje, takie jak sprzedaż domu i ponowny zakup, nie są możliwe. Na przykład, w nieruchomości nie ma wystarczającego kapitału, aby rodzice mogli ją sprzedać i kupić dwa oddzielne domy. Zdarza się także sytuacja gdy rodzic, który pozostaje w domu z dziećmi, nie jest w stanie wykupić udziału drugiego rodzica. W trakcie trwania Mesher order obie strony zachowują wspólną własność prawną nieruchomości.

 Mesher order także określa kto jest odpowiedzialny za koszty bieżące i jak będą przeprowadzane naprawy strukturalne.

Czy sądy w Anglii chętnie wydają Mesher order przy podziale majątku małżeńskiego?

Moja bogata praktyka sądowa pokazuje, że Sąd rodzinny w Anglii woli, aby podział majątku został załatwione w momencie rozwodu, jeśli to możliwe. Rownież Sąd nie jest chętny do wydawania Mesher order. Strony łatwiej mogą uzgodnić to polubownie w tzw. Consent order.

 Mesher order jest krytykowany za kreowanie przyszłych problemów. Sa to sytuacje, gdy rodzic, który mieszka w domu rodzinnym nie jest w stanie wykupić udziału drugiego rodzica i dom musi zostać sprzedany. Także rodzic, który nie mieszka w domu, jest nadal na hipotece i ma problem z zakupem kolejnego domu dla siebie.

Jakie są zalety Mesher order?

 • Pozwala dzieciom przebywać w domu rodzinnym (przynajmniej do określonego czasu).
 • Może prowadzić do bardziej sprawiedliwego podziału tego, co jest zwykle największym aktywem, jakim jest dom rodzinny, ponieważ daje słabszej finansowo osobie czas na poprawę jej perspektyw.
 • Zmniejsza koszty w momencie rozwodu (brak kosztów sprzedaży/nowego zakupu dla jednego z małżonków).

Jakie są wady Mesher order?

 • Pozostawia jednego z małżonków w hipotece na nieruchomości, w której ten małżonek nie mieszka, oraz zmniejsza jego zdolność kredytową na własne mieszkanie.
 • Może stać się emocjonalnie skomplikowany, jeśli na scenie pojawią się nowi partnerzy.
 • Opóźnianie sprzedaży wspólnego domu o kilka lat stwarza niepewność do zmiany możliwości zarobkowych i potrzeb stron w okresie poprzedzającym sprzedaż.
 • Odkłada problemy na później, czyli np. nie daje pewności co stanie się po sprzedaży domu, jeśli Mesher order skończy się, a nie będzie wystarczającej ilości pieniędzy na ponowny zakup innej nieruchomości.

Z powyższych powodów sądy rodzinne w Anglii uznają, że gdy są małe dzieci, a strona zależna finansowo ma ograniczone możliwości zbudowania kapitału wystarczającego do zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych, Mesher order lub przeniesienie za opłatą jest często nieodpowiednie. Dlatego też coraz częściej nakazują sprzedaż domu, aby każdy z rodziców mógł ruszyć dalej ze swoim życiem.

Jeśli chcecie porozmawiać z kancelarią Simple Law odnośnie podziału majątku małżeńskiego w Anglii to możecie skontaktować się mailem na [email protected] lub zadzwonić na nr tel: 07872 323196.

Najlepszy sposób kontaktu to email [email protected] , ponieważ często przebywamy na rozprawach sądowych i nie zawsze możemy odbierać telefon.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *