Prawo pracy

Prawo pracy/ Konstruktywne zwolnienie czyli kiedy mogę odejść z pracy i domagać się odszkodowania od pracodawcy z tego tytułu?

Jeśli nie czujesz się dobrze w swojej pracy z powodu zachowania pracodawcy i rozważasz odejście z pracy, tzw. konstruktywne zwolnienie, to poniższe wskazówki mają na celu podpowiedzieć Ci co zrobić w takiej sytuacji.

Czym jest konstruktywne zwolnienie?

Konstruktywne zwolnienie to termin odnoszący się do sytuacji, kiedy pracownik sam rezygnuje z pracy z powodu zachowania pracodawcy.

Czy mogę odejść bez wypowiedzenia?

Oczywiście możesz zrezygnować bez wypowiedzenia, co zdarza sie najczęściej. Jednak jeśli odejdziesz dając wypowiedzenie to datą konstruktywnego zwolnienia jest data kiedy to wypowiedzenie wygasa. Z drugiej strony musisz uważać, by pozostanie w pracy przez dluższy okres nie było uznane za akceptację niewłaściwego zachowania pracodawcy.

Kiedy mogę zrezygnować z pracy?

Jeśli pracodawca dopuści się złamania warunków zapisanych w Twojej umowie o pracę, czyli np. przestanie Ci płacić, lub złamie warunki domyślne dotyczące zaufania, czyli np. pozwoli innym pracownikom na prześladowanie Cię. Naruszenie tych warunków może być czynnością jednorazową lub powtarzać się. Jeśli naruszenie stanowi serię zachowań pracodawcy to ostatnie z tych zachowań będzie uznane za kroplę, która przepełniła czarę goryczy i pozwoli na to, by wszystkie zachowania były rozpatrywane łącznie przez Sąd Pracy.

Czy złamanie umowy o prace przez pracodawce musi być poważne?

Tak, musi być wystarczająco poważne, ale nie liczy się to czy pracodawca złamał warunki umyślnie czy też nie. Nieuzasadnione obniżenie Twojego wynagrodzenia, nawet o małą kwotę, jest uznane za wystarczająco poważne, tak samo jak dyskryminacja. Rownież wyjątkowo nieprzyjemna atmosfera w pracy, np. ciągłe używanie przez pracodawcę jezyka uznanego za obraźliwy w stosunku do pracownika jest wystarczająco poważne. Należy tu podkreslić, że okoliczności, które wpłynęły na złamanie umowy przez pracodawcę nie są brane pod uwagę przez Sąd Pracy, czyli pracodawca nie może tłumaczyć sie trudnymi warunkami ekonomicznymi nie wypłacając Ci pensji lub przenosząc na gorsze stanowisko bez uzgodnienia z Tobą.

 Czy pracodawca może naprawić swoje błedy dotyczące złamania umowy?

Jeśli pracodawca po uprzednim złamaniu umowy próbuje to naprawić, np. nie wypłaca Ci pensji za jakis okres, a po jakims czasie otrzymujesz zaległe wypłaty, to i tak wciąż możesz zrezygnować z pracy i wystąpić do Sądu Pracy z roszczeniem z tytułu konstruktywnego zwolnienia. Z drugiej strony możesz zaakceptować, że pracodawca poprawił swoje zachowanie i nie rezygnować z pracy.

Za co mogę domagać się odszkodowania w Sądzie Pracy?

Jeśli chodzi o konstruktywne zwolnienie, to odszkodowanie będzie przyznane za samo złamanie warunków zawartych w umowie o pracę lub warunków domyślnych, czyli zaufania, tak więc nie będzie zbyt wysokie. Wyższe odszkodowanie możesz otrzymać, jeśli będziesz mieć także roszczenie o niesłuszne zwolnienie.

Kiedy mogę dostac odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie?

Jeśli zostałeś zatrudniony przed 6 kwietnia 2012 to musisz przepracować rok w danym miejscu pracy. Jeśli zostałeś zatrudniony po 6 kwietnia 2012 roku, musisz przepracować dwa lata, żeby domagać się odszkodowania z tytułu niesłusznego zwolnienia, które obejmuje m.in. odszkodowania za utratę zarobków (w przeszłości i w przyszłości) i za utratę ustawowych praw. Wtedy łącznie z odszkodowaniem za złamanie warunków w umowie lub domyślnych, wygrana kwota może być całkiem spora.

Czy jeśli odejdę w wyniku dyskryminacji, mogę dostać dodatkowe odszkodowanie?

Tak, ale należy podkreślić, że ten dodatkowy element odszkodowania za obrazę uczuć jest przyznawany tylko wtedy jeśli rezygnujesz z pracy w wyniku dyskryminującego zachowania pracodawcy. Odszkodowanie za obrazę uczuć może być przyznane nawet wtedy, kiedy nie poniosłeś żadnych strat finansowych i nie przysługuje Ci inne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za obrazę uczuć może się wahać od £600 do £30,000.

Ile mam czasu na wniesienie sprawy do Sądu Pracy?  

Masz jedynie trzy miesiace minus jeden dzien od daty wydarzenia, które spowodowałlo Twoje odejście z pracy jeśli odszedłeś bez wypowiedzenia, lub tyle samo czasu od daty wygaśnięcia Twojego wypowiedzenia jeśli wcześniej je złożyłeś.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *