Prawo pracy

Prawo pracy/Wysokość odszkodowania za niesłuszne zwolnienie i dyskryminację w pracy

Niedawno Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowalo dane dotyczące wysokości przyznanych odszkodowań za niesłuszne zwolnienie i dyskryminację różnego typu, w tym na tle rasowym, religijnym a także odnośnie płci i orientacji seksualnej w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. Dobra wiadomość to ta, że po początkowym spadku, ilość spraw wnoszonych do Sądu Pracy zaczyna znacząco wzrastać!

Jak widać z poniższej tabeli, najwyższe odszkodowanie  w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wyniosło £387,472 i zostało przyznane w sprawie odnośnie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Również wysokie odszkodowania przyznano za niesłuszne zwolnienie (£236,147)  oraz odnośnie dyskryminacji ze wzgledu na płeć (£318,630). Zasadą jest, że odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie nie może przekroczyć obecnie £74,200, jednakże w sprawach dotyczących nagłaśniania problemów w pracy lub łamania pewnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, nie ma ograniczen dotyczacych wysokości odszkodowania.

Poniżej zamieszczam tabelę z maksymalnymi i średnimi wysokościami odszkodowań:

Maksymalna wysokość odszkodowanieśrednia wysokość odszkodowania
Niesłuszne zwolnienie£236,147£10,127
Dyskryminacja rasowa£65,172£8,945
Dyskryminacja odnośnie płci£318,630£10,552
Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność£387,472£16,320
Dyskryminacja na tle religijnym£24,004£6,137
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną£28,251£10,757
Dyskryminacja ze względu na wiek£72,500£8,079

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *