• Prawo pracy

    Prawo pracy/ Wprowadzenie opłat sądowych do Sądu Pracy

    Tak jak pisałam w poprzednim artykule, Sądy Pracy czekają duże zmiany, gdyż od 29 lipca tego roku zostaną wprowadzone opłaty sądowe za wniesienie sprawy i za rozprawę. Opłaty zostały podzielone na dwie grupy: 1.      Roszczenia pieniężne, np. niewypłacona pensja lub odprawa. W tych przypadkach wniesienie sprawy będzie kosztować £160, a opłata za rozprawę to £230. 2.      Inne roszczenia, łącznie z dyskryminacją i niesłusznym zwolnieniem.    Opłata za wniesienie sprawy to £250, a za rozprawę to £950. Dla osób spełniających odpowiednie kryteria, opłaty sądowe mogą być obniżone. Dlatego też, jeśli chcesz wnieść pozew do Sądu Pracy, to najlepiej zrobić to przed 29 lipca by uniknąć w/w opłat. Jeśli masz pytania, skontaktuj sie…