• Prawo pracy

    Prawa i obowiązki pracownika w Anglii i Walii

    W prawie angielskim, w przeciwieństwie do prawa polskiego, nie ma kodeksu pracy regulującego prawa i obowiązki pracownika. Twoje prawa i obowiązki pracownika w Anglii i Walii reguluje przede wszystkim Twoja umowa o pracę. Jednak prawa i obowiązki w niej opisane to tylko część Twoich praw i obowiązków, ponieważ istnieją także prawa i obowiązki dorozumiane, czyli takie, które nie są wyrażone wprost w umowie. W tym artykule przybliżę prawa i obowiązki pracownika dorozumiane przez ustawę oraz przez prawo. W następnym artykule skupię się na dorozumianych obowiązkach pracodawcy. Najczęstszymi prawami, ktore są dorozumiane ustawowo, czyli wprowadzonymi dzięki ustawom Parlamentu, są: – zasada równości dająca równe prawa kobietom i mężczyznom wykonującym te same…