• Prawo pracy

    Prawo pracy/Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność (1)

    Niedawno zgłosiła się do mnie klientka, która ewidentnie padła ofiarą dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na poważną wadę wzroku, czyli niepełnosprawność. Spotkanie z nią było bardzo długie ze względu na to, że dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność jest dość złożonym zagadnieniem i bardzo poważnie traktowanym przez Sądy Pracy, co widać po wysokości odszkodowań w artykule Prawo pracy/Wysokość odszkodowania za niesłuszne zwolnienie i dyskryminację w pracy. Dzisiaj przybliżę definicję niepełnosprawności. Rodzaje dyskryminacji i sposoby poradzenia sobie z nią omówię w serii pózniejszych artykułów. Kto jest osobą niepełnosprawną w świetle angielskiego prawa pracy? Osoba niepełnosprawna jest zdefiniowana jako „osoba, która ma fizyczne lub psychiczne ograniczenie i to ograniczenie ma poważny i długotrwały…