Tag Archives: dochodzenie wierzytelnosci w Anglii

Prawo cywilne/Egzekucja wyroku sądowego w Anglii i Walii

O dochodzeniu wierzytelności w Anglii i Walii pisałam w dwoch poprzednich artykulach pt. „Dochodzenie wierzytelności w Anglii i Walii” i „Koszty dochodzenia wierzytelności w Anglii i Walii”. W tym artykule opiszę jak wyegzekwować wyrok sądowy przeciwko dłużnikowi w Anglii i Walii.

Egzekucja wyroku sądowego w Anglii i Walii nie jest automatyczna. Dłużnik ma najczęściej 14 dni na jego zapłacenie, a jeśli tego nie zrobi to wierzyciel może podjąć kroki mające na celu odzyskanie długu.

Metody odzyskania długu są następujące:

 1. Egzekucja, czyli zajęcie i sprzedaż rzeczy należących do dłużnika. W tym przypadku należy się zgłosić do komornika sądowego lub oficera wykonawczego Wysokiego Trybunału. Jesli wyrok został wydany przez Sad rejonowy (County Court), i wynosi wiecej niż £600 a mniej niz £5000 to można go dochodzić przez oficera wykonawczego Wysokiego Trybunału. Jeśli suma zasądzona wyrokiem sądu wynosi mniej niz £600, to wtedy właściwy do dochodzenia jest komornik sądowy.Komornik lub oficer wykonawczy Wysokiego Trybunału mają prawo zająć rzeczy dłużnika i je sprzedać, jednakże są rzeczy wyjęte spod zajęcia:a)      Rzeczy objęte umową wynajęcia;

  b)      Narzędzia, książki, pojazdy i innego rodzaju wyposażenie niezbędne do użytku osobistego dłużnika w jego pracy lub biznesie;

  c)      Ubrania, pościel, meble i wyposażenie gospodarstwa domowego niezbędne do zaspokajania podstawowych potrzeb dłużnika i jego rodziny;

  d)     Pieniądze, akcje i inne instrumenty bankowe należące do dłużnika.

  Komornik lub oficer wykonawczy Wysokiego Trybunału nie mogą wejść na posesję dłużnika używając siły.

 2. Zabezpieczenie na hipotece. Mając wyrok sądowy można zabezpieczyć go na   hipotece domu lub mieszkania dłużnika. W tym wypadku należy wystąpić do Sądu o  odpowiedni wyrok,  który należy następnie zarejestrować w HM Land Registry, by móc dochodzić zasądzonej  kwoty w razie sprzedaży domu.
 3. Zajęcie papierów wartosciowych dłużnika, które ma na celu wstrzymanie   dłużnika od  ich sprzedaży.
 4. Zajęcie wierzytelności dłużnika znajdującej się w posiadaniu osoby         trzeciej.  Najczęściej będzie to zajęcie rachunku bankowego dłużnika. Jednakże nie można zająć  wspolnego rachunku bankowego żony i meża, który jest dłużnikiem, nie mając wyroku przeciwko żonie.
 5. Zajęcie zarobków dłużnika. Jest ono możliwe, gdy dłużnik jest w stosunku pracy. Jesli  dłużnik jest samozatrudniony lub bezrobotny, nie można domagać się zajęcia jego zarobków.  Zajęcie zarobków polega na potrącaniu określonej kwoty z wynagrodzenia dlużnika, jednak nie można go dokonać gdy dłużnikowi zostanie po potraceniu kwota niższa niz minimalna wysokość wynagrodzenia określona prawem.

Ponieważ zastosowanie powyższych metod wymaga poniesienia odpowiednich kosztów przez wierzyciela, to przed podjęciem decyzji o egzekucji długu najlepiej sprawdzić stan majątkowy dłużnika i jego wypłacalność by uniknąć poniesienia dodatkowych kosztów bez odzyskania długu.

W razie wątpliwości skontaktuj sie ze mną przez maila lub telefonicznie lub napisz komentarz!

8 Komentarzy

Filed under Prawo cywilne