• Prawa konsumenta

    Prawa konsumenta/Kupno używanego samochodu w Anglii (2)

    O kupnie używanego samochodu od dealera pisałam w Prawa konsumenta/Kupno używanego samochodu w Anglii (1). Z kolei ten artykul porusza problem kupna używanego samochodu kupionego od osoby prywatnej i wynikających stąd praw kupującego. W przeciwienstwie do kupna używanego samochodu od dealera, większość praw przysługujących kupującemu zgodnie z Ustawą o Sprzedaży Dóbr 1979 w przypadku zakupu używanego samochodu od osoby prywatnej nie ma tu zastosowania. Oznacza to, że nie ma wymogu prawnego, by samochod był zadowolającej jakości lub nadawał się do określonego celu! Jedyne wymogi prawne odnośnie kupna samochodu od osoby prywatnej to: • Sprzedający musi być właścicielem samochodu. Sprawdzenie tego należy do osoby, która chce samochod nabyć, by uniknąć kupna samochodu…