Tag Archives: prawo cywilne

Prawo cywilne/Metody dochodzenia wierzytelności na podstawie Europejskiego Tytulu Egzekucyjnego

W poprzednim artykule pt. Egzekucja Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w Anglii i Walii pisałam o wykorzystaniu Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi, który wyjechał do Anglii lub Walii bez spłacenia długu. Jeśli chodzi o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w Anglii i Walii, to nie ma jednolitego formularza odnośnie egzekucji wierzytelności na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Postępowanie to zależy od sposobu w jaki wierzyciel chce dochodzić długu.  Metody egzekucji są takie same jak te, które odnoszą się do egzekwowania wyroków sadów angielskich i walijskich. Pisałam o nich w artykule pt. Egzekucja wyroku sądowego w Anglii i Walii, ale przypomnę je poniżej

  1. Egzekucja, czyli zajęcie i sprzedaż rzeczy należących do dłużnika. W tym przypadku należy się zgłosić do komornika sądowego lub oficera wykonawczego Wysokiego Trybunału. Jesli wyrok został wydany przez Sąd rejonowy (County Court), i wynosi więcej niż £600 a mniej niż £5000 to można go dochodzić przez oficera wykonawczego Wysokiego Trybunału. Jeśli suma zasądzona wyrokiem sądu wynosi mniej niz £600, to wtedy właściwy do dochodzenia jest komornik sądowy.

  2.  Zabezpieczenie na hipotece. Mając wyrok sądowy można zabezpieczyć go na hipotece domu lub mieszkania dłużnika. W tym wypadku należy wystąpić do Sądu o odpowiedni wyrok, który należy następnie zarejestrować w HM Land Registry, by móc dochodzić zasądzonej kwoty w razie sprzedaży domu.
  3. Zajęcie papierów wartosciowych dłużnika, które ma na celu wstrzymanie dłużnika od pozbycia się ich poprzez sprzedaż.

  4. Zajęcie wierzytelności dłużnika znajdującej się w posiadaniu osoby trzeciej. Najczęściej będzie to zajęcie rachunku bankowego dłużnika. Jednakże nie można zająć wspolnego rachunku bankowego żony i meża, który jest dłużnikiem, nie mając wyroku przeciwko żonie.

  5. Zajęcie zarobków dłużnika. Jest ono możliwe, gdy dłużnik jest w stosunku pracy. Jesli dłużnik jest samozatrudniony lub bezrobotny, nie można domagać się zajęcia jego zarobków. Zajęcie zarobków polega na potrącaniu określonej kwoty z wynagrodzenia dlużnika, jednak nie można go dokonać gdy dłużnikowi zostanie po potraceniu kwota niższa niz minimalna wysokość wynagrodzenia określona prawem.          

Ponieważ zastosowanie powyższych metod wymaga poniesienia odpowiednich kosztów przez wierzyciela, to przed podjęciem decyzji o egzekucji długu wartoj sprawdzić stan majątkowy dłużnika i jego wypłacalność by uniknąć poniesienia dodatkowych kosztów bez odzyskania długu.

2 Komentarze

Filed under Prawo cywilne

Prawo cywilne/Koszty dochodzenia wierzytelności w Anglii i Walii

Tak jak pisałam poprzednio, ten artykuł odpowiada na pytanie: Jakie są koszty wniesienia pozwu przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi?

Początkowa opłata sądowa zależy od wartości przedmiotu sporu. Jesli chcemy odzyskać do £300, to musimy wnieść £35 opłaty. Od £300.01 do £500 zapłacimy £50, następnie od £500.01 do £1000 będzie to £70 itd. Jesli wnosimy pozew on-line, opłaty będą odpowiednio niższe.

Po wniesieniu sprawy, sąd przyporządkuje ją do odpowiedniego trybu w zależności od wartości kwoty, którą wpisaliśmy w pozwie. Jeśli będzie to kwota do £10,000, to trafi do trybu dla spraw o małej wartości i zapłacimy za nią £40 (nie ma opłaty za kwotę ponizej £1500), a powyżej £10,000 zapłacimy £220. W pismie od sądu będzie wskazane, kiedy mamy zapłacić tę kwotę i jej wysokość.

Kolejne opłaty to opłata za rozprawę dla trybu dla spraw o małej wartości, która wynosi od £25 do £325. Jesli sprawa trafiła do innych trybów postępowania, to zapłacimy odpowiednio £655 i £1200.

W razie naszej wygranej sąd nakaże dłużnikowi zwrot powyższych kwot! Jak widać, warto starać się o odzyskanie pieniędzy od nieuczciwego dłużnika, gdyż pieniądze wydane na opłaty sądowe możemy odzyskać obok naszego długu.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze mną przez maila lub telefonicznie lub napisz komentarz!

Dodaj komentarz

Filed under Prawo cywilne

Prawo cywilne/Dochodzenie wierzytelności w Anglii i Walii

Mój kolejny artykuł dotyczący prawa cywilnego Anglii i Walii odnosi się do dochodzenia wierzytelności, czyli odzyskiwania długu od nieuczciwego dłuznika. Opiszę tu sytuację, gdy dłużnik unika Cię, a listy i maile, które mu wysłałeś, pozostają bez odpowiedzi.

Co możesz zrobić, by skutecznie dochodzić swojej wierzytelności?

Wyślij kolejny list. Tym razem nie będzie to kolejny nieformalny (i czasem nieskuteczny) list, ale list zgodny z zasadami postępowania cywilnego. Ogólnie mowiąc, będzie to list, który poprzedza wszczęcie postępowania przeciwko dłużnikowi w sądzie cywilnym.

Co powinien zawierać taki list?

By być skutecznym i spełniać określone wymogi proceduralne, list ten musi zawierać następujące informacje:-

1.         Twoje imię i nazwisko oraz adres;

2.         Podstawy Twojego roszczenia, np. odniesienie do niezapłaconej faktury;

3.         Jasno sprecyzowane fakty, na których opierasz swoje roszczenie, czyli opis jak doszło do powstania długu, odniesienie do poprzedniej korespondencji z dłużnikiem etc.;

4.         Czego oczekujesz od dłużnika, czyli zapłaty długu. Możesz też wspomnieć o umownych lub ustawowych odsetkach, jeśli chcesz się domagać ich wraz z długiem;

5.         Czas, który dajesz dłużnikowi na spłacenie długu lub na odpowiedź na list. Najczęściej jest to 14 dni. Możesz dodać, że jeśli dłużnik nie odpowie na Twój list lub nie zapłaci długu w ciagu tych 14 dni, to wniesiesz sprawę do sądu.

Co może zrobić dłużnik po otrzymaniu listu?

Dłużnik po otrzymaniu Twojego listu ma 4 opcje do wyboru:

  1. Zapłacić dług;
  2. Odpowiedzieć na Twój list, przyznać istnienie długu ale zanegować jego wysokość. W tym przypadku masz otwartą drogę do negocjowania wysokości długu i sposobu jego spłaty.
  3. W odpowiedzi na Twój list powiedzieć, że nie było żadnego długu.
  4. Nie odpowiadać na Twój list wcale.

Jesli dłużnik zachowa się tak jak w przypadkach numer 3 i 4, wtedy możesz wszcząć postępowanie w sądzie cywilnym. W przypadku Anglii będzie to najczęściej County Court Money Claims Centre w Salford Business Centre, do którego możesz złożyć pozew wysyłając go pocztą lub zrobić to on-line przez internet (wtedy opłaty za wniesienie pozwu będą niższe). W następnym artykule napiszę jakie są aktualne opłaty za wniesienie pozwu.

2 Komentarze

Filed under Prawo cywilne

Prawo cywilne/Landlord & Tenant/Podnajem domu lub mieszkania osobom trzecim

Ten artykuł nie będzie tym razem dotyczył prawa pracy Anglii i Walii lecz prawa cywilnego, którym rownież zajmuję się. Inspiracją do jego powstania jest sytuacja faktyczna jednego z moich klientów, a chodzi o podnajem (sub-let), czyli podnajmowania mieszkania lub domu lub pokojow osobom trzecim przez najemcę majacego umowę z właścicielem domu lub agencją. Artykuł ten nie dotyczy wynajmów/podnajmów od Council, ponieważ tam sytuacja jest trochę inna i obostrzenia są na ogół większe, a także może dojść do odpowiedzialności karnej, a nie tylko tej przewidzianej prawem cywilnym.

Chcąc wynająć dom lub mieszkanie podpisujemy umowę najmu z agencją wynajmu lub z właścicielem domu lub mieszkania (landlord), tzw. tenancy agreement. Umowa stanowi kto będzie najemcą (tenant), a także określa wysokość i warunki naszego depozytu. Potem wprowadzamy się do wynajętego domu lub mieszkania i probując zminimalizować koszty najmu, zaczynamy podnajmować pokoj lub pokoje podnajemcom, tzw. subtenants. Niestety, zapominamy, że w większości przypadkow umowa najmu nie pozwala na udostępnianie lub podnajem osobom trzecim. Dlatego też umowę należy dokladnie przeczytać przed podpisaniem!

Co mogą zrobic agencja lub landlord kiedy dowiedzą się, że podnajmujemy pokoje osobom trzecim?

Mogą najemcę, czyli nas, pozwać do sądu o odszkodowanie, a także wypowiedzieć umowę najmu i dać nam termin na opuszczenie mieszkania.  I tu mamy dwa główne rodzaje odszkodowania, którego mogą się domagać: odszkodowanie za szkody i rekompensatę za złamanie umowy. Pierwsze odszkodowanie jest przyznawane za zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia lub samego mieszkania lub domu. Ale nawet jeśli nie doszło do wyrządzenia szkód lub uszkodzenia, to agencja lub landlord mogą domagać się rekompensaty. Należy się ona za złamanie umowy najmu, czyli zrobienie tego, czego zgodziliśmy się nie robić, i za to, że najemca odniósł z tego powodu zysk, czyli wzbogacił się bezpodstawnie.

Co należy zrobić, gdy agencja lub landlord wyślą nam pozew do sadu za złamanie umowy wynajmu?

Sprawdzić wszystkie okoliczności sprawy, włącznie z wysokością placonego przez nas czynszu oraz wysokością kwot uzyskanych od podnajemców. Jesli mamy jakieś okoliczności lub fakty na swoją obronę, to należy je przedstawić. Nastepnym etapem są negocjacje. Zanim sprawa zostanie rozpatrzona przez sąd, warto spróbować negocjować, by obniżyć kwotę, ktorej dochodzą agencja lub landlord. Należy przy tym pamiętać, że jedynie w wyjatkowej sytuacji sąd może zażądać od nas zwrotu całej kwoty, która została uzyskana z podnajmu. Najczesciej sąd przyznaje część kwoty, która wydaje mu się „rozsądna”.

Kiedy należy iść do sądu?

Jeśli sprawa nie może być rozwiązana polubownie drogą negocjacji. Rozprawa przed sądem pociągnie za sobą większe koszty, a także niepewność co do wysokości odszkodowania przyznanego przez sąd za złamanie umowy. Także jeśli wartość dochodzonego odszkodowania będzie wyższa niz £10,000 i przegramy sprawę, to sąd może kazać nam zwrocić agencji lub landlordowi większosć ich kosztów, czyli np. honorarium ich prawników.

Jak widać, nielegalny podnajem może nas kosztować więcej niż sam czynsz, jesli agencja lub landlord pozwą nas do sądu! W razie wątpliwości skontaktuj sie ze mną przez maila lub telefonicznie lub napisz komentarz!

6 Komentarzy

Filed under Prawo cywilne