• Prawo pracy

  Prawo pracy/Rodzaje dyskryminacji ze względu na na niepełnosprawność (3)

  Omawiając rodzaje dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność chciałabym skupić się przede wszystkim na dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej oraz na niedokonaniu odpowiednich udogodnien dla osoby niepełnosprawnej. O dyskryminacji bezpośredniej mówimy, gdy osoba niepełnosprawna jest traktowana w gorszy sposób niż inni. Jednak jeśli np. pracodawca traktuje osobę niepełnosprawną lepiej niż innych pracowników, którzy nie są niepełnosprawni, to wyklucza to dyskryminację. Pracownik wnoszący sprawę o dyskryminację bezpośrednią do Sądu Pracy musi wykazać, że byl gorzej traktowany niż inna osoba, np. pracownik, ktory nie był niepełnosprawny lub osoba, która cierpi na inny rodzaj niepełnosprawności niż on sam. Z kolei dyskryminacja pośrednia polega na zastosowaniu przepisu, kryterium lub praktyki, która stawia osobę niepełnosprawną w niekorzystnej pozycji.…

 • Rozwód w Anglii

  Rozwód w Anglii/Rozwód w trzech krokach

  Ponieważ prowadzę coraz więcej spraw rozwodowych i widzę, że niektórzy moi klienci mają niekoniecznie prawdziwe wyobrażenie o tym jak odbywa się rozwód w Anglii i Walii, to chciałam pokrótce przedstawić trzy kroki, z których składa się rozwód. Krok pierwszy: Złożenie pozwu rozwodowego do Sądu. Robi to osoba, która prosi Sąd o rozwiązanie związku małżenskiego (Petitioner). Kiedy Sąd nada sprawie bieg, do małżonka tej osoby (Respondent) jest wysyłana kopia pozwu rozwodowego wraz z formularzem potwierdzającym jego otrzymanie. Jesli małżonek nie potwierdzi otrzymania dokumentów w terminie, należy doręczyć je w inny sposób. Małżonek może też sprzeciwić się podstawom pozwu. Jednak jeśli małżonek odeśle formularz do Sądu w terminie, to Sąd może podjąć…

 • Prawo pracy

  Prawo pracy/Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność (2)

  W poprzednim artykule Prawo pracy/Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność (1) skupiłam się na prawnej definicji niepełnosprawności w kontekście dyskryminacji. Problem ten również został poruszony w niedawnym orzeczeniu Sądu Apelacyjnego Pracy w sprawie Saad v University Hospital Southampton NHS Trust i inni. Sąd Apelacyjny udzielił odpowiedzi na pytanie: Czy Sąd Pracy może dojść do wniosku, że pracownik, który cierpi na depresję i ma stany lękowe, nie jest niepełnosprawny? I odpowiedź brzmiała „Tak, taki pracownik nie powinien być uważany za osobę niepełnosprawną”. Sąd Apelacyjny stwierdził, że pan Saad cierpiał na depresję i ogólne zaburzenia lękowe, które były ograniczeniami zgodnie z prawem pracy. Jednakże, nie miały one niekorzystnego lub długotrwałego efektu na codzienne czynności…

 • Prawo pracy

  Prawo pracy/Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność (1)

  Niedawno zgłosiła się do mnie klientka, która ewidentnie padła ofiarą dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na poważną wadę wzroku, czyli niepełnosprawność. Spotkanie z nią było bardzo długie ze względu na to, że dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność jest dość złożonym zagadnieniem i bardzo poważnie traktowanym przez Sądy Pracy, co widać po wysokości odszkodowań w artykule Prawo pracy/Wysokość odszkodowania za niesłuszne zwolnienie i dyskryminację w pracy. Dzisiaj przybliżę definicję niepełnosprawności. Rodzaje dyskryminacji i sposoby poradzenia sobie z nią omówię w serii pózniejszych artykułów. Kto jest osobą niepełnosprawną w świetle angielskiego prawa pracy? Osoba niepełnosprawna jest zdefiniowana jako „osoba, która ma fizyczne lub psychiczne ograniczenie i to ograniczenie ma poważny i długotrwały…

 • Prawo pracy

  Prawo pracy/Zmiany dotyczące najniższej krajowej stawki godzinowej

  Od 1 pazdziernika tego roku najniższa krajowa stawka godzinowa została podwyższona. Dla osób powyżej 21 roku życia zwiększono ją z kwoty £6.31 za godzinę do kwoty £6.50 za godzinę.  Dla osób w wieku pomiędzy 18 i 20 lat, stawka została zwiększona z kwoty £5.03 za godzinę do kwoty £5.13 za godzinę. Dla osób poniżej 18 roku życia, stawka została zwiększona z kwoty £3.72 za godzinę do kwoty £3.79 za godzinę

 • Prawo pracy

  Prawo pracy/Wysokość odszkodowania za niesłuszne zwolnienie i dyskryminację w pracy

  Niedawno Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowalo dane dotyczące wysokości przyznanych odszkodowań za niesłuszne zwolnienie i dyskryminację różnego typu, w tym na tle rasowym, religijnym a także odnośnie płci i orientacji seksualnej w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. Dobra wiadomość to ta, że po początkowym spadku, ilość spraw wnoszonych do Sądu Pracy zaczyna znacząco wzrastać! Jak widać z poniższej tabeli, najwyższe odszkodowanie  w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wyniosło £387,472 i zostało przyznane w sprawie odnośnie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Również wysokie odszkodowania przyznano za niesłuszne zwolnienie (£236,147)  oraz odnośnie dyskryminacji ze wzgledu na płeć (£318,630). Zasadą jest, że odszkodowanie…

 • Koszty rozwodu w Anglii

  Rozwód w Anglii/Rozwód i zwolnienie od opłat sądowych

  Jak pisałam wcześniej w artykule Rozwód w Anglii/Koszty rozwodu w Anglii, opłata sądowa za wniesienie sprawy rozwodowej w Anglii i Walii wynosi obecnie £410. Dla niektórych osób jest to niemała kwota i niemożność jej zapłacenia zniechęca je do wniesienia sprawy o rozwód do Sądu. Jednakże jest możliwość starania się o o całkowite lub częściowe zwolnienie z tej opłaty. Zwolnienie całkowite przysługuje osobom, które otrzymują następujące benefity: Income-based Jobseeker’s Allowance; Income-related Employment and Support Allowance; Income Support; Universal Credit przy zarobkach brutto niższych niz £6,000 na rok; State Pension Credit-Guarantee Credit. Aby ubiegać się o zwolnienie całkowite z opłaty sądowej należy Sądowi przedstawić odpowiednie dokumenty. Zwolnienie całkowite z opłaty sądowej może również być…

 • Rozwód w Anglii

  Rozwód w Anglii/Rozwód w Polsce i podział majatku w Anglii

  Wiele polskich małżeństw mieszkających w Anglii składa wniosek o rozwód w sądzie polskim nie wiedząc, że rozwód przed sądem angielskim może przebiegać szybciej i mniej traumatycznie. Jednak w trakcie rozwodu nie starają się o podział majątku w Polsce. Wolą to zrobić w Anglii, szczególnie gdy ich majątek, np. dom, jest również w Anglii. Moje ogólne spostrzeżenia odnośnie rozwodu w Polsce i w Anglii wskazują na to, że postępowanie rozwodowe w Anglii jest bardziej proceduralne i mniej emocjonalne niż to w Polsce. Sąd angielski rozwiązując małżeństwo nie wymaga powoływania świadków i nie orzeka o winie, w przeciwienstwie do sądu polskiego, w którym można wnosić o rozwód z winy drugiej strony. Również…

 • Rozwód w Anglii

  Rozwód w Anglii/Podział wspólnego domu w Anglii po rozwodzie

  Tak jak pisałam w poprzednim artykule pt. Rozwód w Anglii/Rozwód w Anglii i sprawy finansowe rozwód nie rozwiązuje spraw finansowych między małżonkami. Dlatego teraz skoncentruję się na sprawach finansowych i podziale jednego z ważniejszych skladników majątku małżenskiego, czyli wspólnego domu, zarówno po rozwodzie w Polsce jak i po rozwodzie w Anglii, podczas gdy co najmniej jeden z byłych malżonków zamieszkuje w Anglii. Sprawy mogą się skomplikować, gdy do podziału jest wspólny dom, czyli dom nabyty w ciągu trwania małżenstwa przez oboje małżonków i zarejestrowany na oboje z nich. Bardzo często na domu jest niespłacona hipoteka. Jesli małżonkowie potrafią dojść do porozumienia, to mogą podzielić między siebie wartość domu pozostałą po odliczeniu niespłaconej hipoteki,…

 • Prawo pracy

  Prawo pracy/Konstruktywne zwolnienie czyli jak szybko należy odejść z pracy?

  O konstruktywnym zwolnieniu pisałam w poprzednim artykule pt. Konstruktywne zwolnienie czyli kiedy mogę odejść z pracy i domagać się odszkodowania od pracodawcy z tego tytułu? Jednak powracam do tego tematu jeszcze raz aby odpowiedzieć na powtarzające sie pytanie swoich czytelników: Jak szybko należy odejść z pracy by móc wnieść sprawę o konstruktywne zwolnienie? Kiedy pracownik może odejść z pracy na zasadzie konstruktywnego zwolnienia? Jeśli pracodawca dopuści się złamania warunków zapisanych w umowie o pracę, czyli np. przestanie płacić, lub złamie warunki domyślne dotyczące zaufania, czyli np. pozwoli innym pracownikom na prześladowanie lub dyskryminację jednego z nich. Naruszenie tych warunków może być czynnością jednorazową lub powtarzać się. Jak szybko należy odejść z pracy…